Başak Anar- COVID-19 Sonrası Konaklama Sektöründe Sağlık, Gıda Emniyeti ve Hijyenin Önemi

Başak Anar

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (COVID-19), Türkiye’de de olumsuz birçok etkisini göstermiştir. Ülkeler öncelikli olarak sağlık ve ekonomik tedbirler almaya çalışsa da, bu virüsün hem çok çabuk yayılması hem de uzun süre toplum arasında kalması neticesinde, hemen hemen tüm sektörler olumsuz olarak etkilenmişlerdir. Sağlık, kargo/lojistik gibi sektörler bu durumda fazla yara almazken, hizmet sektörü ne yazık ki en fazla etkilenen sektörler arasında yer almıştır.


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sitesinde yer alan bilgilere istinaden korona virüsün kaynağının “kesin olmamakla beraber” hayvanlardan insanlara geçtiği belirtilmektedir. Dolayısıyla, az pişmiş ve çiğ besinlerin tüketilmesinden kaçınılması da önemle tavsiye edilmektedir (1). Bu sebeple, virüsle mücadele ederken, hayvansal menşeili gıdalar ve bağlantılı ürünlerin kullanıldığı her alanda/mekanda kontrolü elden bırakmamak son derece önem arz etmektedir.
Normalleşme döneminde; Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye bakıldığında, konaklama sektörü çalışanları için ‘sağlık’, ‘hijyen’, ‘gıda emniyeti’ konularının çok daha önem arz ettiği görülmektedir. Kısaca bahsedersek, otellerin, tüm çalışanlarına sağlık ve hijyen, gıda emniyeti noktalarında daha detaylı ve kapsamlı eğitimler vermesi gerekirken, bir yandan da gıda üretim alanına, ham madde ve ürün sevk noktalarına, mutfak ve servis alanlarına hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları, el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman bulundurması gerekmektedir. Bütün gıdaların kapalı olarak saklanması gerekirken, çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdaların mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, hiçbir gıda maddesinin zeminle temas ettirilmemesi de yine maddeler arasında yer almaktadır (2)… Konuyla ilgili yapılması gereken hususlar, yerine getirilmesi gereken standartlar bundan çok daha fazladır.
Turizm Bakanlığı’nca yayınlanan bu genelgeye bakıldığında, uluslararası ve/veya yerli 5 yıldızlı otellerin birçoğu, bu standartları hali hazırda uygulamaktadır. Yukarıda bahsi geçen eğitimlere devam etmektedirler. Ancak, konaklama sektörünün geneline baktığımızda, ne yazık ki, büyük ve küçük ölçekli pek çok otelin, yukarıda belirtilen noktalarda standartlarını tam uygulamadıklarını, hatta standartları net olarak belirlemediklerini, çalışanların farkında lığının olmadığını görüyoruz.


Bu dönemde, konaklama sektörü yatırımcılarına önemli bir görev düşmektedir; yatırımcıların bir an önce korona virüsü sonucu oluşan bu durgun dönemi, kendileri için fırsata çevirmeleri gerekmektedir. Geliştirmeleri gereken konuları, otel yönetim kadrosu ile belirleyip, harekete geçmeleri için tam destek vermeleri, misafirler için kusursuz sağlam bir alt yapı hazırlamaları için yönetim kadrolarını teşvik etmeleri önemlidir. Umursamaz davranışların, ileri ki dönemlerde korona virüs riskini artırabileceği ve ne yazık ki maliyeti daha büyük sonuçlar doğurabileceği açık ve nettir.
Korona virüs dönemi sonucunda revize edilmiş ve kapsamlı hale getirilmiş, gıda hijyeni ve emniyeti, kısacası “Gıda Güvenliği” ile ilgili ISO temelli belgeleri (ISO 22000 gibi) elinde bulunduran tesisler, pandemi danışmanlığı / eğitimleri alıp donanımlı hale gelen işletmeler bu konuda son derece avantajlı olacaktır.
Sektör yatırımcılarının unutmaması gereken önemli unsur; merkezinde ‘insan’ olan sektörlerde, insan sağlığını ve emniyetini tehlikeye sokan her davranış, bir anda bir tehdit oluşmasına ve bir işletmenin itibarının yok olmasına neden olabilir. Ne yazık ki bu sadece ‘bir anlık’tır…

Başak Kılıç Anar
Turizoom International Hotel Management
IK Kalite ve Eğitim

https://www.who.int/health-topics/coronavirus/who-recommendations-to-reduce-risk-of-transmission-of-emerging-pathogens-from-animals-to-humans-in-live-animal-markets

http://www.turob.com/tr/haberler/konaklama-tesislerinde-normallesme-sureci-bakanlikca-aciklandionemli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla